วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

อุปกรณ์อินพุต

อุปกรณ์อินพุต

อุปกรณ์อินพุต คืออุปกรณ์ทีทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสัมผัสและรับรู้สิ่งต่างๆ จากโลกภายนอกได้ ตัวอย่าง เช่น เครื่องอ่านบัตร คีย์บอร์ด เมาส์ (mouse)

1.เครื่องอ่านบัตร

1.

เครื่องอ่านบัตรจะทำหน้าที่อ่านข้อมูลบนบัตร แล้วเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอ่านเป็นเลขฐานสองที่มี 12 บิต (จาก 12 แถวบนบัตร) แล้วเปลี่ยนให้เป็นเลขฐานสองที่มี 6 รือ 8 บิต (ตามแบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้) เครื่องอ่านบัตรมีสองแบบ คือ แบบใช้แปรงโลหะ และ แบบใช้หลอดโฟโตอิเล็กทริก (photoelectric)

บัตรคอมพิวเตอร์

ในเครื่องอ่านบัตรแบบใช้แปรง บัตรจะเคลื่อนออกจากที่เก็บโดยวิธีทางกล ผ่านเข้าไปใต้แปรงโลหะที่ทำหน้าที่เหมือนสะพานไฟฟ้า เมื่อมีรูบนบัตรเคลื่อนมาถึงแปรง แปรงก็จะสามารถลอดผ่านไปแตะกับลูกกลิ้งโลหะข้างล่างทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและเกิดเป็นสัญญาณไฟฟ้าขึ้น การอ่านจะกระทำสองครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วบัตรจะเคลื่อนผ่านไปยังที่เก็บ หากผลการอ่านสองครั้งไม่ตรงกัน เครื่องอ่านบัตรจะรายงานความผิดพลาด


แผนภาพแสดงการทำงานของเครื่องอ่านบัตร


ในเครื่องอ่านบัตรแบบใช้แปรง บัตรจะเคลื่อนออกจากที่เก็บโดยวิธีทางกล ผ่านเข้าไปใต้แปรงโลหะที่ทำหน้าที่เหมือนสะพานไฟฟ้า เมื่อมีรูบนบัตรเคลื่อนมาถึงแปรง แปรงก็จะสามารถลอดผ่านไปแตะกับลูกกลิ้งโลหะข้างล่างทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและเกิดเป็นสัญญาณไฟฟ้าขึ้น การอ่านจะกระทำสองครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วบัตรจะเคลื่อนผ่านไปยังที่เก็บ หากผลการอ่านสองครั้งไม่ตรงกัน เครื่องอ่านบัตรจะรายงานความผิดพลาด


2.คีย์บอร์ด

คีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการป้อนข้อมูลต่าง ๆ เข้าไป มันเป็นอุปกรณ์ราคาถูกมีตั้งแต่ราคา200 บาทขึ้นไป คีย์บอร์ดที่มีราคาสูงก็จะมีปุ่มฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ เพิ่มเข้ามาให้มากมาย เช่น ปุ่ม Sleep, ปุ่ม Windows เป็นต้น หรืออาจจะมีการออกแบบให้มีที่วางมือ เพื่อสะดวกในการพิมพ์งาน


3.เมาส์

เมาส์ ก็เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาถูกคือ มีตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป เมาส์ที่มีราคาสูงก็จะมีคุณภาพและใช้ได้นาน โดยปกติเมาส์จะมีปุ่มใช้งานอยู่ 2 ปุ่ม เมาส์บางรุ่นอาจจะมีถึง 4-5 ปุ่ม ปุ่มที่เพิ่มเข้ามานี้ก็จะเป็นปุ่มที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ หรือในบางรุ่นอาจจะมีล้อกลม ๆ คล้ายกับล้อรถเพิ่มเข้ามาอยู่ระหว่างปุ่มทั้งสอง เราเรียกว่า Scroll Wheel โดยล้อดังกล่าวก็จะเอาไว้ใช้เลื่อนหน้าจอทำให้การทำงานสะดวกขึ้น แทนที่จะต้องเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ สกอร์ลบาร์ เพื่อเลื่อนหน้าจอ
4.จอภาพจอภาพแบบแอลซีดี จอภาพแบบซีอาร์ที


จอภาพ คือ ส่วนที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของซีพียู ผ่านทางการ์ดแสดงผล คุณภาพของภาพที่ได้จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการ์ดแสดงผลและจอภาพประกอบกัน ในการเลือกจอภาพควรเลือกจอที่มีคุณภาพ เพราะมันคือสิ่งที่เราต้องทำงานกับมันโดยตรง ถ้าเราเลือกจอที่มีคุณภาพดีมีขนาดใหญ่พอ เป็นจอที่มีระบบป้องกันรังสีและมีการสะท้อนของแสงน้อย เราก็จะสามารถนั่งทำงานได้นานโดยไม่เมื่อยล้า


5.เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลต่าง ๆ เครื่องพิมพ์ในปัจจุลบันมีราคาถูกและก็มีคุณภาพสามารถพิมพ์ทั้งภาพขาวดำและสี และพิมพ์ออกมาเป็นตัวอักษรหรือรูปภาพก็ได้http://www.ruencom.com
http://web.ku.ac.th/schoolnet

http://yalor.yru.ac.th/~nipon/Archi_html/chapter%201/page4.html
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น